Expertmiddag Brandveilige houten gebouwen 9 november 2022

DESCRIPTION

Expertmiddag Brandveilige houten gebouwen (2)

Op woensdag 9 november 2022 organiseerden de VVBA en de SFPE Benelux voor de tweede keer een gezamenlijke expertmiddag, dit keer bij het vergadercentrum Van der Valk in Utrecht (Winthontlaan 4, Utrecht). Ook deze middag stond in het teken van het zeer actuele thema ‘brandveilige houten gebouwen’.

PRACTICAL INFORMATION

Kosten deelname

De kosten voor deelname bedraagt € 100,- per persoon, exclusief BTW.
Inschrijving is alleen mogelijk via deze website.

Locatie

Van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV Utrecht
https://www.vandervalkhotelutrecht.nl/routebeschrijving/

Please note:
most of the presentations are in Dutch

PROGRAM

Programma woensdag 9 november

12.30u opening

Brandveilige detaillering – Bram Kersten (LBP Sight) en Frank Meijer (Pieters Bouwtechniek)
Bij de realisatie van houten gebouwen zijn de details en aansluitingen essentieel. Hierin speelt brandveiligheid een belangrijke rol, maar ook de eisen ten aanzien van constructie en akoestiek bepalen de uiteindelijke uitvoering. Bram Kersten van LBP en Pieters Bouwtechniek bespreken de belangrijkste aandachtspunten voor een goed houten gebouw.

Fire Resilience en houten gebouwen – Ruud van Herpen (Peutz)
Is de constructie van houten gebouwen niet alleen fire resistant maar ook fire resilient? Dat zou betekenen dat het gebouw na brand met beperkte reparaties weer in gebruik genomen kan worden. Wanneer constructies moeten worden vervangen, is dat vaak niet als een beperkte reparatie aan te merken en kan niet van een fire resilient gebouw worden gesproken.

Waar zitten de uitdagingen om niet alleen een fire resistant, maar ook een fire resiliant gebouw te realiseren? Ruud van Herpen gaat in deze presentatie in op de randvoorwaarden en aandachtspunten om hieraan te voldoen.

Brandveiligheid van houten gebouwen in Zweden – Carl Pettersson (Red Engineers, Zweden)
In Zweden worden zeer veel gebouwen in hout gerealiseerd, waarbij de laatste jaren steeds hogere houten gebouwen verschijnen. Carl Pettersson heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar houtbouw en brandveiligheid. Hij neemt ons deze middag mee in de Zweedse onderzoeken en ontwikkelingen, waaronder de aanstaande wijzigingen in de Zweedse bouwregelgeving ten aanzien van houtbouw.
Hij zal ook voorbeelden geven van bestaande gebouwen in Zweden, gebouwd met een houten constructie, en de wijze waarop daar is omgegaan met de brandbaarheid van hout in relatie tot brandveiligheid.

Real scale tests – Daniel Brandon (Rise, Zweden)
In Nederland worden weinig tot geen grootschalige testen uitgevoerd met houten gebouwen. In het buitenland worden deze testen wel gedaan. Daniel Brandon heeft als onderzoeker veel grootschalige tests uitgevoerd. Met grote of kleine openingen, met hout in het zicht of deels weggewerkt achter gipsplaten. In zijn presentatie geeft hij onder meer antwoord op de vraag: Hoe werkt zo’n grote test en wat zijn belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken uit deze testen.

Literatuurstudie NEN Werkgroep bouwen met hout – Geert Ravenshorst (TU Delft)
In opdracht van BZK wordt in de werkgroep ‘Brandveiligheid en bouwen met hout’ gewerkt aan een literatuurstudie waarin wordt bekeken in hoeverre de huidige regelgeving geschikt is om nieuwe typologieën van houten gebouwen te beoordelen. Het rapport bevindt zich in de afrondende fase.

Geert Ravenshorst is voorzitter van de NEN werkgroep en geeft een samenvatting van de achtergronden bij het onderzoek en belangrijkste conclusies. Hij zal bovendien ingaan op het vervolg en de toekomstige ontwikkelingen waar de werkgroep mee aan de slag zal gaan. De presentatie is voorbereid met de hulp van Daniel Brandon, de hoofdrapporteur van de literatuurstudie.

Discussie en vragen
17:00u Afsluiting en borrel

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME VAN HET SEMINAR ZIJN VAN TOEPASSING.